Welkom op de website voor psychosomatische oefentherapie in Haarlem

Close Icon
   
Contact Info     06-29515564

Praktijkinformatie

Zonder verwijzing

U kunt rechtstreeks contact opnemen voor het maken van een afspraak. Een verwijzing is niet noodzakelijk.

Contracten

Jessica van Eendenburg heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Brenda Seijts heeft in 2021 alleen géén contract met zorgverzekeraar ASR (ASR/Ditzo). Met alle andere zorgverzekeraars heeft zij wel een contract.
Bekijk de vergoeding en tarieven voor meer informatie.

Kwaliteit

Wij zijn lid van de beroepsvereniging VvOCM
Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit houdt in dat we voldoen aan de opleidingseisen van de Wet Big (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) en dat we voldoen aan de huidige kwaliteitseisen van de beroepsvereniging VvOCM.

Wij zijn geregistreerde psychosomatisch oefentherapeuten. Dit houdt in dat we na de Hbo-opleiding oefentherapie Mensendieck een uitgebreide post Hbo-opleiding Psychosomatiek hebben gevolgd. De psychosomatische oefentherapie is als specialisatie erkend door de beroepsvereniging VvOCM en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De kwaliteit van de psychosomatische zorg in de praktijk houden wij op peil door middel van:

  • Aansluiting bij de netwerken SOLKNet en Netwerk Chronische Pijn;
  • Deelname aan een intercollegiaal overleg Psychosomatiek;
  • Deelname aan bij- en nascholing;
  • Samenwerking met diverse disciplines.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling, kunt u dat altijd met ons bespreken. We zullen uw klacht serieus nemen en we samen proberen een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken dan kunt u, indien u dat wenst, gebruik maken van het Klachtenloket Paramedici.

Qualiview

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze praktijk. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Wij stellen uw deelname in het belang van verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs.

Een informatiefilm over het patiëntenervaringsonderzoek:

Wilt u weten of psychosomatische oefentherapie iets voor u is?
Neem gerust contact met ons op.